Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Перелік наказів за травень 2021 року


з/п

Найменування суб’єкта нормотворення*

Вид
доку-мента

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

При-мітки**

 

1

 

2

3

4

5

6

 

1.

 

Наказ

05.05.2021

№ 29

Про призначення відповідального за проведення практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу Департаменту  здоров’я Херсонської облдержадміністрації від 03.09.2020 № 581-ос, а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.10.2020 № 4-10/2020, призначити безпосереднього керівника переддипломної практики та забезпечити проведення на базі санітарно-гігієнічної лабораторії ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» виробничої практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» з 05.05.2021 року по 12.05.2021 року. Підстава: направлення на практику № 5/21 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

 

2.

 

Наказ

05.05.2021

№ 30

Про призначення керівників переддипломної практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу Департаменту  здоров’я Херсонської облдержадміністрації від 03.09.2020 № 581-ос, а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.10.2020 № 4-10/2020, призначити безпосередніх керівників за проведення  переддипломної практики та забезпечити проведення на базі санітарно-гігієнічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу виробничої практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» з 05.05.2021 року по 12.05.2021 року. Підстава: направлення на практику № 6/21 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

 

3.

 

Наказ

13.05.2021

№ 31

Про призначення керівників переддипломної практики студентів Херсонського медичного коледжу

На виконання наказу Департаменту  здоров’я Херсонської облдержадміністрації від 03.09.2020 № 581-ос, а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.10.2020 № 4-10/2020, призначити безпосередніх керівників за проведення  переддипломної практики та забезпечити проведення на базі мікробіологічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу виробничої практики студентів 3 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика» з 13.05.2021 року по 24.05.2021 року та з 25.05.2021 року по 04.06.2021 року. Підстава: направлення на практику № 7/21 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

 

 

4.

 

Наказ

24.05.2021

№ 32

Про призначення керівників практики студентів Херсонського медичного коледжу

На  виконання  наказу  Департаменту  здоров’я Херсонської  облдержадміністрації

від 03.09.2020 № 581-ос, а також угоди між навчальним закладом та ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України» від 01.10.2020 № 4-10/2020, призначити безпосередніх керівників за проведення   практики та забезпечити проведення на базі санітарно-гігієнічної лабораторії Херсонського міськрайонного відділу виробничої практики студентів 2 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика» з 13.05.2021 року по 24.05.2021 року по 29.05.2021 року. Підстава: направлення на практику № 24/21 Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

5.

 

Наказ

28.05.2021      №33

Про внесення змін до наказу від 26.02.2021 року № 16 «Про затверд-ження складу комісії з розрахунків та-рифів на послуги, що надаються за  плату Державною установою «Хер-   сонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Відповідно до статі 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміо-логічного благополуччя населення», Постанови Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчаль-них закладах» (зі змінами та доповненнями) та Статуту Державної Установи «Хер-сонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни в склад комісії для проведення додаткових розрахунків тарифів на послуги, які надаються за плату ДУ «Херсонсь-кий ОЛЦ МОЗ України» та забезпечити проведення хронометражу робочого часу на проведення робіт профілактичної дезінфекції, дератизації та дезінсекції та вірусологічних досліджень.

 

 

2021-06-02