Державна установа

«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Результати лабораторних досліджень атмосферного повітря у м.Херсон та населених пунктах Херсонської області

Державною установою «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та  її відокремленими структурними підрозділами у  2020 року було проведено 3355 лабораторних досліджень забруднення атмосферного повітря в  зонах впливу  промислових підприємств  та автотранспорту  на автомагістралях населених пунктів.

З них  2829 досліджень  забруднення атмосферного повітря міських  та  526 досліджень  сільських поселень.

Лабораторіями  визначалося   15 забруднюючих речовин.   Виявлено 41  перевищення по хімічним показникам, таким як азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, сірководню та формальдегіду.

2021-02-16