Державна установа

«Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Закони

Верховна Рада України;ЗАКОН від 24.02.1994р. №4004-XII

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд03.03.2005 №2455-IV

“Про Загальнодержавну программу "Питна вода України" на 2006-2020 роки”

Верховна Рада України;ЗАКОН від 12.01.2005 № 187/98-ВР

“Про відходи”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 25.06.1991 № 1264-XII

“Про охорону навколишнього природного середовища”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 16.10.1992 №2707-XII

“Про охорону атмосферного повітря”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 14.01.1998 №15/98-ВР

“Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання ”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 28.02.1991 №796-XII

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 27.02.1991 №791а-XII

“Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 05.04.2007 №877-V

“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 23.12.1997 №771/97-ВР

“Про безпечність та якість харчових продуктів”

Верховна Рада України;ЗАКОН вiд 06.04.2000 №1645-ІІІ

“Про захист населення від інфекційних хвороб”

2013-12-17 дата останньої зміни 2014-01-13